Odderøya har en lang og god tradisjon for kultur og konserter. I 1895 oppførte Kristiansand og Oplands Turistforening en såkalt «friluftsbygning» på nordvestsiden av Odderøya. Bygningen ble kalt Peisestua og lå i åsen bakenfor der Kunstsilo bygges i dag.

Av Jan K. Transeth

Fotos: IKAVA/ Filip Ring

__________________________________________________________________________________________________

Turistforeningen solgte etter hvert Peisestua til kommunen som igjen leide ut stedet til drivere som drev restaurant og arrangerte konserter (derav utklippet fra en lokal avis tidlig 1900-tallet).

Som vi kan se av annonsen, var det en «litt» annen tilnærming til diverse ord og uttrykk for ca 100 år siden..  Foto: Filip Ring

I følge IKAVA, ble ble området rundt Peisestua preget av mye fyll og bråk i 1920-årene. Folk kom både til fots og med båt og hadde ofte med seg medbrakt drikke. Det ble også konsumert mye alkohol av gjestene på restauranten og betjeningen var lemfeldig med åpnings- og lukketidene.

Peisestua på Odderøya. Foto: IKAVA

I 1933 overtok Sofie Henriksen leieforholdet på Peisestua. Hun bodde i Gravane og hadde tidligere arbeidet på Ernst hotell. Frk. Henriksen fortsatte driften av Peisestua med stort engasjement.

Peisestua på Odderøya, med gjester. Foto: IKAVA

Oh K-Town synes denne delen av KRS’ historie er over gjennomsnittet interessant, og fremover skal vi forsøke å trekke frem liknende historier fra glemselen.